Tập 1 Vòng Giấu Mặt – Giọng Hát Việt Nhí 2018

NHANH NHƯ CHỚP NHÍ 2018 Tập 6

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 56, Phim Việt Nam

Mình ăn trưa nhé Tập 17

Thiên Đường Ẩm Thực 2018 Tập 13 Mùa 4

HẸN NGAY ĐI 2018 TẬP 6

Đại Chiến Kén Rể 2018 Tập 12

Giọng Ca Bí Ẩn 2018 Tập 6

Nhanh Như Chớp Tập 23

A LỬ LÊN TỈNH Tập 7, Trung Ruồi, Thái Sơn

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 55, Phim Việt Nam

Mãi mãi thanh xuân Tập 1

Giọng Ca Bất Bại 2018 Tập 11

Giọng ải Giọng ai 2018 Tập 7 – Mùa 3

Thám Tử Tình Yêu Tập 12

Khi Chàng Vào Bếp 2018 Tập 9

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 54, Phim Việt Nam

Phim Gạo Nếp Gạo Tẻ Tập 53, Phim Việt Nam

Mình ăn trưa nhé Tập 16

Thiên Đường Ẩm Thực 2018 Tập 12 Mùa 4

Giọng Hát Việt 2018 – The Voice Tập 16